ชื่อสินค้า

About Us

?

บริษัท พลวัตร จำกัด เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ส่งกำลัง เกียร์ส่งกำลัง มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบควบคุมความเร็ว ระบบช่วยสตาร์ท และหยุดการหมุน ระบบขับเคลื่อนเชิงเส้น และระบบควบคุมการเคลื่อนที่อัตโนมัติคุณภาพสูง ให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทยมานานกว่า 20 ปี

ตลอดระยะเวลา เรามุ่งมั่นในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงพัฒนาสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันเรามีความภูมิใจในการยกระดับกระบวนการทำงานใต้ระบบคุณภาพ ISO 9001 ประกอบกับความร่วมมือทางธุรกิจจากผู้ผลิตต่างประเทศระดับแนวหน้า อีกทั้งทีมวิศวกรที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งมีความชำนาญเฉพาะด้านรวมถึงบริการ ก่อนและหลังการขาย การส่งมอบอันรวดเร็ว และราคาที่คุ้มค่า เพื่อให้ท่านมั่นใจในความเป็นมาตรฐานสากล และเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด

ด้วยสินค้าที่หลากหลาย ซึ่งผ่านการคัดสรรให้ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมไทย ประกอบกับอะไหล่จำนวนมากในคลังสินค้า ครอบคลุมถึงแบบทั่วไป จนถึงชิ้นงานดัดแปลงพิเศษที่ต้องการคำปรึกษา หรือบริการออกแบบให้สอดคล้องกับการใช้งานเฉพาะด้านของเครื่องจักร พร้อมตอบสนองด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน กลุ่มผลิตภัณฑ์วิศวกรรมประยุกต์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบขับเคลื่อน-ควบคุมอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นโรงไฟฟ้า โรงเหล็ก โรงงานน้ำตาล กลุ่มปิโตรเคมี โรงงานกระดาษ โรงงานผลิตอาหาร เป็นต้น

เพียงแวะมาที่เดียว เราก็สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมทุกลักษณะงาน เรามีความชัดเจนในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า และผู้ร่วมธุรกิจด้วยความซื่อตรง โปร่งใส อยู่บนสัมพันธที่ดีระหว่างกัน ปราศจากผลประโยชน์อันมิชอบ และมีปณิธานจะก้าวต่อไปไม่หยุดยั้ง เคียงคู่อุตสาหกรรมไทยตลอดไป